GDPR

Dne 24.5. vydala ČAST instrukci k novému nařízení EU – GDPR. Je zapotřebí, aby členové jednotlivých oddílů podepsali souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz formulář ke stažení). Tímto bude udělen souhlas s dalším zpracováním údajů na úrovni svazu (RSST, KSST, ČAST, ČUS). Tyto souhlasy si oddíl archivuje pro další případnou kontrolu. Souhlas se v první řadě požaduje od všech osob, které budou mít aktivní registrace po 1. červenci. U neaktivních registrací, a pokud nedojde k udělení souhlasu, je vhodné si vyžádat výmaz z registru prostřednictvím žádosti na emailové adrese registracnikomise@ping-pong.cz nebo jan.poledne@ping-pong.cz .

Prosím tedy oddílové správce registru o obezřetnost a součinnost uvnitř oddílů. Je před námi období, kdy do registru budou proudit další osobní údaje a to vedoucích družstev při uvádění v přihláškách do soutěží. Pro nové registrace platí tedy, že kromě podepsaného registračního formuláře musí být podepsán také zvlášť tento souhlas.