Plnění podmínek účasti v krajských soutěžích – rozhodčí

Kontrola plnění podmínek účasti – bod 11c rozpisu soutěží (rozhodčí) pro ročník 2017-18 bude provedena po 15. červnu komisí rozhodčích.