Školení rozhodčích licence K

Školení rozhodčích licence K se uskuteční 21.1.2017 v Litoměřicích při KP j. mužů a žen. 8:00 – 9:00 hod. teorie, dále praxe při rozhodování zápasů KP. Po skončení přeboru vyhodnocení. Absolventi školení mohou působit jako vrchní rozhodčí v krajských soutěžích družstev.