Rozpis krajských soutěží ÚK 2024/25

Zdravím,
posílám Vám Rozpis krajských soutěží 2024-25, který byl s úpravami odsouhlasen na konferenci KSST ÚK dne 30.5.2024. Nové úpravy oproti sezóně 2023-24 jsou žlutě vyznačeny.

Ještě bych chtěl správce oddílů v registru požádat, aby v přihlášce družstva do soutěže uváděli hrací dobu (den a čas začátku) – v KP2 vždy, v KP1 a v Divizi pokud bude čas jiný než 16.00 hod.(sobota) a 10.00 hod.(neděle) a případně napsali další požadavky k STK ohledně losování soutěží. Družstva, která v případě uvolnění místa ve vyšší soutěži mají zájem o účast, vyznačí tuto skutečnost v přihlášce (zatržením pod názvem družstva).

Připomínám, že dne 15.6.2024 končí termín pro přihlášky družstev do dlouhodobých soutěží (včetně úhrady startovného), vytvoření evidenčního seznamu (včetně úhrady členských evidenčních poplatků) a přechod družstva pod jiný oddíl a převod místa v soutěži.

Prosím všechny oddíly, aby při platbách dodržely pravidla uvedená v příloze č.1 (Finanční úhrady na krajský svaz) Rozpisu krajských soutěží 2024-25.

Děkuji za spolupráci.

Petr Pavlík
předseda STK KSST ÚK