Evidenční poplatky 2024-25

Dobrý den,
posílám pokyny k zadávání evidenčních seznamů a úhradě evidenčních poplatků na soutěžní ročník 2024-25 a informaci k převodu místa v soutěži a přechodu družstva.

Na základě usnesení z konference ČAST (viz příloha) konané 20.4. 2024 dochází u evidenčních poplatků k navýšení jejich částky na – 500 Kč u dospělých a hráčů U21, 400 Kč u hráčů věkových kategorií U11-U19 a 100 Kč u ostatních členů oddílu (klubu). Nově dochází ke změně v pojmenování evidenčních poplatků na – členské evidenční poplatky.

Evidenční seznamy – po nastavení nové sezóny 2024-25 v Registru oddíly vytvoří evidenční seznamy v termínu do 15.6.2024. Ve stejném termínu oddíly uhradí členské evidenční poplatky za své členy v uvedené výši. Oddíly s družstvem v ligových nebo krajských soutěžích uhradí členské evidenční poplatky za své členy na účet KSST ÚK č.: 203755243/0600 (nikoliv na účet ČAST). Prosím všechny oddíly, aby dodržely při platbě členských evidenčních poplatků formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-01 (34xxxxxx01).

Od 1.4. 2024 do konce období pro přihlášky družstev na sezónu 2024-25 (15.6. 2024) mohou oddíly žádat o převod místa v soutěži na jiný oddíl (čl.313.02 SŘ) a nebo přechod družstva pod jiný oddíl (čl.313.01 SŘ). Vzory formuláře žádostí posílám v příloze. Prosím oddíly, aby případné platby poplatku za převod místa v soutěži zasílaly na účet KSST ÚK až po 1.6.2024.

Žádám všechny oddíly, aby veškeré platby vztahující se k sezóně 2024-25, zasílaly na účet KSST ÚK až po datu 1.6.2024.

Petr Pavlík
předseda STK KSST ÚK