Rozhodnutí STK – odhlášení družstva KST Kalich Litoměřice A

Na základě přijatého odhlášení družstva KST Kalich Litoměřice A ze soutěže KP2 C 2023-24 rozhodla STK KSST ÚK takto:

Dle čl. 335.01 SŘ o odhlášení družstva po uzávěrce přihlášek se uděluje družstvu KST Kalich Litoměřice A peněžitá pokuta ve výši 2.000,- Kč (dle ustanovení bodu 18. 2f Rozpisu krajských soutěží 2023-24 ). Odhlášené družstvo KST Kalich Litoměřice A se stává prvním sestupujícím družstvem soutěže KP2 C 2023-24 dle čl.335.04 SŘ. Hráči uvedeni na soupisce v základu odhlášeného družstva nemohou být do konce sezóny 2023-24 zařazeni na soupisku jiného družstva oddílu KST Kalich Litoměřice (dle čl.335.05 SŘ). Dále bude družstvo přeřazeno o dvě soutěžní třídy níže pro soutěžní období 2024-25 (tedy OP2 regionu Litoměřice).