Paušální náhrady za uspořádání přeborů a turnajů, platné od 01.01.2024

Oddíly, které budou pořádat jednotlivé akce, musí vyfakturovat stanovenou částku za nájem a míčky nejpozději do 1 měsíce po skončení akce. Při prodlení bude náhrada krácena o 10 %. Podmínkou uspořádání je herna s min. 4 stoly. Vyúčtování rozhodčích se provádí na zvláštním formuláři.

Soubor Stažení
xls Paušál. náhr._01.01.2024 62