Rozhodnutí STK KSST ÚK o námitce oddílu TJ Sever Žatec

Na základě obdržené námitky oddílu TJ Sever Žatec ze dne 15.11. 2023 (viz e-mail níže) vydává STK KSSTÚK toto rozhodnutí:

Utkání 1.kola Divize mužů 2023/24 SKST Chemička Ústí A – TJ Sever Žatec A ze dne 30.9.2023 se kontumuje ve prospěch družstva TJ Sever Žatec A s výsledkem 10:0 WO. Původní výsledek utkání 10:7 se tak ruší.

Odůvodnění:
Výše uvedené utkání se 30.9.2023 odehrálo v hrací místnosti SKST Chemička Ústí A (Janáčkova 11, Ústí nad Labem, Pekárna INPEKO – 2.NP), která byla v té době schválená pro krajské soutěže řídícím svazem KSST ÚK na základě údajů uvedených ve formuláři hrací místnosti v Registru ČAST.
Na základě pochybností o uvedených rozměrech hracího prostoru provedla STK KSST ÚK (předseda komise Petr Pavlík) dne 2.10.2023 přeměření hrací místnosti a zjistila rozdíl v délce hracího prostoru. Uváděný rozměr délky hracího prostoru 9,35m byl ve skutečnosti naměřen pouze u jednoho stolu, u druhého stolu byla naměřena délka jen 8,80m.
Vzhledem k těmto skutečnostem komise STK dodatečně zrušila schválení hrací místnosti a vydala nařízení pro konání dalších “domácích” utkání družstev SKST Chemička Ústí v krajských soutěžích. Dále tak v neschválené hrací místnosti mohou družstva SKST Chemička Ústí odehrát svá utkání výhradně jen se souhlasem družstva soupeře, jinak jim hrozí kontumace.
Jelikož se utkání 1.kola Divize SKST Chemička Ústí A – TJ Sever Žatec odehrálo ještě před tím, než byla hrací místnost pořádajícího družstva “zneplatněna”, rozhodla tedy STK KSST ÚK vyhovět námitce oddílu TJ Sever Žatec a dodatečně zkontumovat utkání ve prospěch družstva TJ Sever Žatec A. Peněžitý vklad 300,- Kč zaslaný oddílem TJ Sever Žatec k námitce na účet KSST ÚK, bude dle čl.703.02 SŘ vrácen na jeho účet.

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle čl.113.09 SŘ podat odvolání k VV KSST ÚK.

Petr Pavlík
předseda STK KSST ÚK