Zneplatnění hrací místnosti SKST Chemička Ústí

Na základě pochybností o uvedených rozměrech hrací místnosti SKST Chemička Ústí pro krajské soutěže (Janáčkova 11, Ústí nad Labem, Pekárna INPEKO – 2.NP) v Registru ČAST, provedla dne 2.10.2023 STK KSST ÚK kontrolní měření. Bylo zjištěno, že údaje z Registru ČAST o rozměrech hracího prostoru pro jeden stůl (délka x šířka) – 9,35m x 5,25m odpovídají skutečnosti jen u jednoho stolu. U druhého stolu byla totiž naměřena rozdílná délka hracího prostoru a to 8,80 m (místo uvedené 9,35m). Na základě těchto skutečností bylo schválení hrací místnosti SKST Chemička Ústí (Janáčkova 11, Ústí nad Labem, Pekárna INPEKO – 2.NP) dodatečně zrušeno. Pro následující utkání krajských soutěží Divize a KP2C musí družstva SKST Chemička Ústí A a SKST Chemička Ústí B zajistit náhradní hrací místnost a případně zajistit její schválení řídícím svazem KSST ÚK (pokud již nebyla schválena dříve). Na změnu hrací místnosti upozorní vedoucího soutěží (Tomáš Žielinský) nebo předsedu STK (Petr Pavlík), soupeře (vedoucí družstva) a delegovaného vrchního rozhodčího (v případě Divize).

V případě, že si družstva SKST Chemička Ústí nezajistí pro svá následující utkání náhradní hrací místnost a utkání proběhne v neschválené hrací místnosti, bude utkání zkontumováno v neprospěch pořádajícího družstva. Od tohoto postupu bude upuštěno pouze v případě, že pořádající družstvo SKST Chemička Ústí předloží (zašle e-mailem) vedoucímu soutěží nebo předsedovi STK nejméně 7 dní před termínem utkání písemný souhlas družstva soupeře se sehráním utkání v neschválené hrací místnosti SKST Chemička Ústí – Janáčkova 11, Ústí nad Labem, Pekárna INPEKO – 2.NP. Vyjádřením souhlasu se tak hostující družstvo vzdává možnosti protestovat z důvodu konání utkání v neschválené hrací místnosti.