Udělení pokuty

STK KSST ÚK uděluje dle čl.704 Soutěžního řádu pořádkovou pokutu družstvu KST Kalich Litoměřice A za jeho jednání ve věci odhlášení družstva ze soutěže KP2C po uzávěrce přihlášek (mail 7.9.2023) a následné odvolání svého předchozího oznámení o odhlášení (mail 15.9.). STK KSST ÚK nakonec souhlasila s ponecháním družstva KST Kalich Litoměřice A v soutěži, ale za způsobené potíže a nutné zásahy v Registru ČAST uděluje družstvu pořádkovou pokutu ve výši 700,- Kč. Termín úhrady pokuty na účet KSST ÚK se stanovuje na 5.10.2023.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k VV KSST ÚK dle čl.113 SŘ.