Školení trenérů licence B

Dobrý den, zasílám informace ohledně školení trenérů licence B.

Trenérsko-metodická komise ČAST vypisuje nový běh školení trenérů B licence v roce 2023-2024. Zájemci o studium se přihlašují vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím formuláře v registru ČAST do 20. srpna 2023.

Trenérská licence B je určena pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního a vrcholového stolního tenisu. Školení provádí ČAST ve spolupráci s FTK UP Olomouc. Podmínkou je účast na školení v celkovém rozsahu 180 hodin zakončenou písemným testem v obecné části a složením závěrečné zkoušky ze specializace.

Specializace probíhá v několika cyklech. Na závěr prvního cyklu obdrží trenéři témata závěrečných prací, které odevzdají při zahájení závěrečného cyklu školení. Na závěr závěrečného cyklu školení složí posluchači závěrečnou zkoušku, která se skládá ze tří částí: ústní zkoušky, praktické zkoušky a obhajoby závěrečné práce.

S pozdravem

Vlastimil Kincl

Sekretář KSSTÚK, z.s.