Pokyny k přihláškám do soutěží 2023/24

Dobrý den,
posílám pokyny k zadávání přihlášek do soutěží a zadávání evidenčních seznamů a úhradě evidenčních poplatků na soutěžní ročník 2023-24. Dále připomínám povinnost vyplnit a odeslat formulář hodnocení soutěží ( https://forms.gle/…u77 ). Dosud své odpovědi zaslala asi jen polovina družstev zúčastněných v soutěžích 2022-23. Původní termín zaslání 18.5.2023 se prodlužuje do 31.5.2023. Dále žádám postupující družstva do vyšších soutěží, aby v případě nezájmu o vyšší soutěž tuto skutečnost nahlásila co nejdříve a mohla být tak vyzvána k postupu další družstva v pořadí.

Aktuálně je již v Registru ČAST nastavena nová sezóna 2023-24, takže oddíly již můžou zadávat přihlášky družstev do krajských soutěží. Evidenční seznamy na sezónu 2023-24 zatím nelze zadávat (zřejmě bude možné v příštích dnech).

  1. Přihlášky a startovné – Prosím všechny oddíly, aby svá družstva s právem účasti (v příloze) přihlašovaly do krajských soutěží 2023-24 v termínu do 15.6.2023 výhradně přes Registr ČAST. V soutěži KP2 jsou družstva s právem účasti seřazena abecedně, k samotnému rozdělení do 3 skupin dojde po ukončení přihlášek. V přihlášce je nutné vyplnit i nepovinná pole “Hrací den a hodina” a případně “Požadavky k STK”. V soutěžním ročníku 2023-24 oddíly hradí vklady (startovné) za svá družstva v krajských soutěžích a to ve výši: Divize (muži) – 1.000,- Kč, KP1 – 800,- Kč, KP2 – 600,- Kč, Divize žen – 300,- Kč a 1.stupeň ČP – 100,- Kč. Částky startovného oddíly uhradí na účet KSST ÚK č.: 203755243/0600 pod var.symbolem 34xxxxxx07 (xxxxxx -6-místné EČO oddílu) v termínu do 15.6.2023. Ve stejném termínu mohou oddíly žádat o převod místa v soutěži nebo o přechod družstva pod jiný oddíl (dle čl.313.02 a 313.01 SŘ). Částku 1.000,- Kč za případný převod místa v soutěži zašle žádající oddíl na účet KSST ÚK č.: 203755243/0600 pod var.symbolem 34xxxxxx17 (do poznámky pro příjemce uvést “převod místa v soutěži”) do 15.6.2023. Na pozdní přihlášky do soutěží nebo žádosti o převod místa v soutěži a přechod družstva nebude brán ohled.
  2. Evidenční seznamy – Dle SŘ oddíly vytvoří evidenční seznamy v termínu do 15.6.2023. Ve stejném termínu oddíly uhradí evidenční poplatky za své členy ve výši – 300,- Kč za dospělého, 150,- Kč za mládež a 30,- Kč za ostatního člena. Oddíly s družstvem v ligových soutěžích uhradí evidenční poplatky za své členy na účet KSST ÚK č.: 203755243/0600 (nikoliv na účet ČAST). Ostatní oddíly s účastí družstva nejvýše v krajské soutěži (vyjma Českého poháru) uhradí evidenční poplatky také na účet KSST ÚK. Prosím všechny oddíly, aby dodržely při platbě evidenčních poplatků formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-01 (34xxxxxx01).

Informace k losování soutěží KP2 – Družstva stejného oddílu ve stejné soutěžní třídě budou rozdělena do různých skupin, pokud tomu situace dovolí. Berte tedy na tento fakt ohled. Sníží se tak počet utkání nutných předehrát před zahájením soutěže.

Žádám všechny oddíly, aby platby vztahující se k sezóně 2023-24, zasílaly na účet KSST ÚK až po datu 1.6.2023. Dále žádám všechny oddíly o dodržení výše uvedených termínů a tím usnadnily práci STK při přípravě soutěží 2023-24. Děkuji za spolupráci.

Petr Pavlík
předseda STK KSST ÚK

Soubor Stažení
pdf právo účasti 2023-24 148