Konečné tabulky soutěží 2022-23, hodnocení soutěží 2022-23, další pokyny

Počet postupujících a sestupujících je již konečný, jelikož družstvo KST Apollo B uspělo v kvalifikaci 3.ligy a zachovalo si tak ligovou příslušnost i pro příští sezónu. Dle Rozpisu krajských soutěží tak nastává varianta B postupů a sestupů. Prosím družstva, která jsou postupující do vyšších soutěží, aby v případě nezájmu postoupit, oznámila co nejdříve tuto informaci na moji adresu (petr.pavlik74@seznam.cz).

Termín přihlášek družstev do krajských soutěží 2023-24 je stanoven do 18.6.2023 (pokyny k přihlašování budou zaslány během května). Tímto dnem také končí doba (běží už od 1.4.), do kdy mohou oddíly žádat o převod místa v soutěži na jiný oddíl (čl.313.02 SŘ) a nebo přechod družstva pod jiný oddíl (čl.313.01 SŘ). Vzory formuláře žádostí posílám v příloze. Prosím oddíly, aby případné platby poplatku za převod místa v soutěži zasílaly na účet KSST ÚK až po 1.6.2023. Na webových stránkách KSST ÚK (pravý panel) můžete sledovat zveřejněné poptávky či nabídky o převod místa v soutěži.

Žádám všechna zúčastněná družstva (případně jejich oddíly) krajských soutěží 2022-23 o vyplnění jednoduchého formuláře – hodnocení soutěží a odeslání v termínu do 18.5.2023.

Děkuji za spolupráci.

Petr Pavlík
předseda STK KSST ÚK