Odhlášení družstva TTC Roudnice A ze soutěže KP2

Na základě přijatého odhlášení družstva TTC Roudnice A ze soutěže KP2 C 2022-23 rozhodla STK KSST ÚK takto:

Dle čl. 335.01 SŘ o odhlášení družstva po uzávěrce přihlášek se uděluje družstvu TTC Roudnice A peněžitá pokuta ve výši 1.000,- Kč (dle ustanovení bodu 18. 2f) Rozpisu krajských soutěží 2022-23 ). Dosažený výsledek z odehraného utkání se anuluje dle čl.119.02 b). Odhlášené družstvo TTC Roudnice A se stává prvním sestupujícím družstvem soutěže KP2 C 2022-23 dle čl.335.04 SŘ. Hráči uvedeni na soupisce v základu odhlášeného družstva nemohou být do konce sezóny 2022-23 zařazeni na soupisku jiného družstva oddílu TTC Roudnice (dle čl.335.05 SŘ). Od dalšího postihu v podobě přeřazení družstva o dvě soutěžní třídy níže pro soutěžní období 2023-24 se upouští.