Fotografie družstev v divizi

Ještě jednou připomínám novou povinnost viz bod. 15 rozpisu soutěží:

V soutěži – Divize mužů – je pořádající (domácí) družstvo povinno zaslat elektronicky společnou fotku
obou družstev při nástupu před začátkem utkání a to ihned (po nástupu) přes aplikace WhatsApp,
Messenger, případně MMS nebo e-mailem na člena STK KSST ÚK Ivana Štěpánka (tel. 721507950, email: ivan.stepanek@centrum.cz).

Jelikož v některých případech dorazily samostatné fotografie družstev, ještě jednou připomínám, že je třeba vyfotografovat obě družstva společně na 1 snímku.