Aktivní hráč mládežnické kategorie

Pro potřeby splnění účasti v krajských soutěžích byl aktivní hráč mládežnické kategorie stanoven
takto:

  • hráč je kategorie U11 až U19;
  • je zaregistrován nejpozději do konce soutěžního období;
  • zúčastnil se během soutěžního období nejméně 3 turnajů mládeže krajské nebo
    republikové úrovně;
  • za aktivního hráče je pokládán i hráč, který odehraje během soutěžního období
    nejméně 24 zápasů v dlouhodobých soutěží mužů a žen. Oddíly tuto skutečnost
    doloží.