Rozhodnutí STK KSST ÚK – utkání KST Apollo ÚL B – TJ Sokol Filipov A

STK KSST ÚK obdržela podnět ohledně nepřítomnosti hráče KST Apollo ÚL B Rudolfa Vršovského na utkání 30.kola Divize proti družstvu TJ Sokol Filipov A dne 1.5.2022. Podle zápisu o utkání (viz příloha) jmenovaný hráč odehrál čtyřhru a 3 dvouhry. Podle zjištění vedoucího soutěží byl Rudolf Vršovský v době konání utkání prokazatelně přítomen na jiném místě, a to na KP jednotlivců U17 v Mostě jako přihlížející otec účastníka turnaje. Tato skutečnost je tedy v rozporu se zápisem z utkání. Na základě vyjádření (uvedeno níže) vrchního rozhodčího a obou vedoucích družstev dospěla STK KSST ÚK k tomuto rozhodnutí :

Hráči Rudolfu Vršovskému budou dle čl.334.03 zkontumovány všechny zápasy, ve kterých byl v zápise uveden, s výsledkem 0:3 wo. Výsledek utkání tak zůstává 10-4 a poměr sad bude upraven na 30-21.
Dále se družstvům KST Apollo ÚL B a TJ Sokol Filipov A uděluje pořádková pokuta dle čl.704.02 SŘ a to ve výši 300,- Kč. Pokuty jsou splatné v termínu do 26.5.2022.
Proti tomuto rozhodnutí je možno se dle SŘ odvolat k VV KSST ÚK.