Udělení pokuty družstvu TJ Lokomotiva Teplice A

Rozhodnutí STK KSST ÚK o udělení pokuty: Na základě ustanovení bodu 17.2d Rozpisu krajských soutěží 2021-22 STK KSST ÚK uděluje družstvu TJ Lokomotiva Teplice A pokutu ve výši 1.000,- Kč za nedostavení se k utkání 22.kola soutěže KP2 sk.B s družstvem ST Brozany A. Termín splatnosti pokuty na účet KSST ÚK je 8.5.2022. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání dle čl.113 Soutěžního řádu k VV KSST ÚK.