Informace STK po odehrané 1. polovině dlouhodobých soutěží 2021/22

Byla odehrána kompletní 1.polovina všech krajských soutěží ÚK 2021-22.

 1. Na základě Rozpisu krajských soutěží ÚK 2021-22 (Mimořádná opatření – 19d) bude při předčasném ukončení soutěží z důvodu mimořádných okolností stanoveno konečné pořadí družstev všech soutěží podle aktuální tabulky, v případě rozdílného počtu odehraných utkání se pořadí určí nikoliv na základě bodů, ale na základě vyššího podílu z počtu bodů a počtu odehraných utkání (tento stanovený koeficient se zaokrouhlí na 3 desetinná místa a považuje se za počet bodů).
 2. STK KSST ÚK provedla kontrolu soupisek v souvislosti s uplatněním čl.330.25 SŘ. Na základě nesplnění podmínky pro hráče základu soupisky sehrát minimální počet utkání do 31.12. byly zneplatněny tyto soupisky:
  Divize – TTC Litvínov (Fencl Lukáš)
  KP2A – KST Libědice A (Hadbávny Jan, Kalánek Josef ), SKST B.Most E – Chalupa Radek
  KP2C – TTC Roudnice A (Hrádek Tomáš), SKST Děčín C – Gamache Vincent, SK Štětí B – Holeček Josef
  Žádám všechny dotčené oddíly, aby s předstihem upravily své zneplatněné soupisky dle SŘ (pokud již tak neučinily) a soupisky mohly být včas schváleny před začátkem 2.pol.soutěží. Pro jistotu připomínám pravidlo, že hráč přeřazený ze základu na konec soupisky, nemůže už být doplněn na soupisku dalšího družstva.
 3. Dne 22.1. 2022 se bude konat v Litoměřicích Krajský přebor mužů a žen jednotlivců ÚK pro rok 2022. Propozice byly již rozeslány 19.12.2021.