Zhodnocení plnění bodu 15 rozpisu krajských soutěží – Rozhodčí

  1. V několika divizních utkáních došlo k absenci delegovaného vrchního rozhodčího (1. kolo Sokol Lenešice-Dobroměřice A, 2.kolo SKST Baník Most C, 4. a 5. kolo Sokol Filipov A. První incidenty budou odpuštěny a v dalších opakujících se případech bude přistoupeno k sankcím dle bodu 17/1f rozpisu krajských soutěží.
  2. Přítomnost VR s licencí avšak nedelegovaného (utkání divize). Pokud utkání není řízeno delegovaným VR ani jeho náhradníkem uvedeným v losu soutěže – viz https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420114/rocnik-2021/soutez-4446 má domácí klub povinnost zajistit jiného rozhodčího s požadovanou licencí (zajišťuje domácí klub) a nahlásit tuto změnu v delegaci ještě před utkáním vedoucímu soutěží (např. pomocí emailu či sms).