Nevyhovění k zařazení hráče Vajgla do krajského žebříčku

STK KSST ÚK nevyhovuje žádosti oddílu Slavoj Krásné Březno o dodatečné zařazení hráče Vajgla Lukáše do krajského žebříčku ÚK 2020-21. Hráč byl před přestupem do nového oddílu uveden na žebříčku regionu Litoměřice 2019-20 a není tudíž “nezařazeným hráčem v žádném žebříčku v ČR” ve smyslu čl. 330.24 b SŘ a bodu 3) směrnice 1/2019 KSST ÚK. Po přestupu měl být hráč zařazen na základě žádosti nového oddílu do žebříčku regionu ÚL 2019-20.

STK KSST ÚK uděluje dle bodu 17.3.c) Rozpisu krajských soutěží 2021-22 pokutu ve výši 600,- Kč oddílu Slavoj Krásné Březno za nesprávné označení hráče Vajgla Lukáše na soupiskách družstev. Oddíl uhradí pokutu na účet KSST ÚK v termínu do 7.11.2021.