Pokyny k přihlášce a EP – 2021-22, právo účasti v krajských soutěžích 2021-22

Dobrý den,
posílám pokyny k zadávání přihlášek do soutěží a zadávání evidenčních seznamů a úhradě evidenčních poplatků na soutěžní ročník 2021-22. Dále v příloze posílám Rozpis krajských soutěží 2021/22.

Přihlášky a startovné – Prosím všechny oddíly, aby svá družstva s právem účasti přihlašovaly do krajských soutěží 2021-22 v termínu do 30.6.2021 výhradně přes Registr ČAST. V přihlášce je nutné vyplnit i nepovinná pole “Hrací den a hodina” a případně “Požadavky k STK”. V soutěžním ročníku 2021-22 oddíly nehradí vklady (startovné) za svá družstva v krajských soutěžích.

Evidenční seznamy – Dle SŘ oddíly vytvoří evidenční seznamy v termínu do 15.6.2020. Ve stejném termínu oddíly uhradí evidenční poplatky za své členy ve výši – 300,- Kč za dospělého, 150,- Kč za mládež a 30,- Kč za ostatního člena. Oddíly s družstvem v ligových soutěžích uhradí evidenční poplatky za své členy na účet KSST ÚK (nikoliv na účet ČAST). Ostatní oddíly s účastí družstva nejvýše v krajské soutěži (vyjma Českého poháru) uhradí evidenční poplatky také na účet KSST ÚK. Prosím všechny oddíly, aby dodržely při platbě evidenčních poplatků formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-02 (34xxxxxx01).

Žádosti o převod místa v soutěži nebo přechod družstva (dle SŘ čl.313) mohou oddíly zasílat do 30.6.2021, současně uhradí poplatek na účet KSST ÚK ve výši 1.000,- Kč za každý převod místa v soutěži (v.s. platby – poslední dvojčíslí-17).

Soubor Stažení
pdf právo účasti 2021-22 370