Zápis z jednání VV KSSTÚK ze dne 26.3.2021

Výkonný výbor KSST ÚK po projednání per-rollam přijal následující usnesení:

  1. Za období 2020-2021 neudělovat oddílům pokuty za neplnění podmínek v oblasti trenérů, rozhodčích a mládeže.
  2. Upuštění od úhrady startovného do krajských soutěží 2021-2022.
  3. Prodloužení platnosti licence K rozhodčích a trenérské licence C o 1 rok. Jedná se o licence, kterým končí platnost v roce 2021.
Soubor Stažení
pdf Zápis ze schůze_VVKSST_2021-03 408