Informace ke krajským soutěžím 2020-21

  1. Původně plánovaný restart krajských soutěží na 27.-28.2. 2021 se konat nebude.
  2. Soutěž KP II.třídy se v sezóně 2020-21 anuluje a již se dohrávat nebude. Všechny dosažené výsledky budou ponechány pro potřebu ELO hráče.
  3. Pokud dojde k případnému restartu ligových soutěží, budou restartovány krajské soutěže Divize a KP I.třídy jen s dobrovolnou účastí družstev. Znamenalo by to, že žádné družstvo z těchto soutěží nebude sestupovat (ani ta co by se neúčastnila dobrovolného restartu), hrálo by se jen o postup do 3.ligy a do Divize.
  4. Z důvodu zjištění Vašeho názoru na dohrání soutěží, Vás žádám (vedoucí družstev) o vyplnění krátkého dotazníku, ke kterému bude přihlédnuto při dalším rozhodování o případném restartu soutěží. Dotazník vyplňte a odešlete nejpozději do 28.2. 2021. Děkuji za spolupráci.

Odkaz na dotazník: https://forms.gle/gfFpCfb8PfbWChCN6