Pokračující přerušení krajských soutěží ÚK 2020-21

Výkonný výbor KSST ÚK přijal rozhodnutím per rollam následující usnesení s ohledem na prodloužení nouzového stavu a souvisejících omezení z hlediska vývoje pandemie covid-19:

V krajských soutěžích mužů se odkládá :
Divize – 10. a 11. kolo – celkem odloženo 6 kol.
KP1 – 9. a 10. kolo – celkem odloženo 6 kol.
KP2 – 7. a 8. kolo – celkem odloženo 6 kol.

V případě, že bude možné uskutečnit utkání plánovaná na termín 23.– 29.11. 2020, budou se hrát dle původního rozlosování. O termínech odložených utkání se rozhodne dodatečně.