Pokyny k přihlášce a EP, Rozpis krajských soutěží 2020/21

Přihlášky a startovné

Prosím všechny oddíly, aby svá družstva s právem účasti přihlašovaly do krajských soutěží 2020-21 v termínu do 20.6.2020 výhradně přes Registr ČAST. V přihlášce je nutné vyplnit i nepovinná pole “Hrací den a hodina” a případně “Požadavky k STK”. V termínu přihlášek (20.6.2020) je současně povinnost pro oddíly uhradit startovné za přihlášené družstvo na účet KSST ÚK 203755243/0600 a to ve výši – Divize – 1.000,- , KP1 – 800,- , KP2 – 600,- a Divize žen – 300,- Kč.

Prosím všechny oddíly, aby dodržely při platbě startovného formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-07 (34xxxxxx07).

Evidenční seznamy

Dle SŘ oddíly vytvoří evidenční seznamy v termínu do 15.6.2020. Ve stejném termínu oddíly uhradí evidenční poplatky za své členy ve výši – 300,- Kč za dospělého, 150,- Kč za mládež a 30,- Kč za ostatního člena. Oddíly s družstvem v ligových soutěžích uhradí evidenční poplatky za své členy na účet KSST ÚK (nikoliv už tedy na účet ČAST). Ostatní oddíly s účastí družstva nejvýše v krajské soutěži (vyjma Českého poháru) uhradí evidenční poplatky jako v uplynulé sezóně – také na účet KSST ÚK. Prosím všechny oddíly, aby dodržely při platbě evidenčních poplatků formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-02 (34xxxxxx02).

Žádosti o převod místa v soutěži nebo přechod družstva

(dle SŘ čl.313) mohou oddíly zasílat od 1.6.2020 do 20.6.2020, současně uhradí poplatek na účet KSST ÚK ve výši 1.000,- Kč za každý převod místa v soutěži (v.s. platby – poslední dvojčíslí-17). Oddíly, jež pro sezónu 2020/2021 využijí mimořádného zařazení, nemohou podat žádost o převod místa v soutěžní třídě dle SŘ čl. 313.02 ani v případě, že se jedná o převod jiného družstva. Vztahuje se na soutěž, kde bude využito mimořádné zařazení.