Připomínky vedoucího soutěží k plnění bodů rozpisu soutěží KSSTÚK

Zkratky u poznámky k utkání

Vysvětlení zkratek bylo uvedeno již při kontrole 1. kola (29.9.) krajských soutěží viz http://usteckypinec.zielinsky.cz/2019/09/29/zkratky-zobrazovane-u-vysledku/ . Kvůli častým dotazům bylo vysvětlení zasláno také na emaily vedoucích družstev.

Jelikož letos došlo k doplnění rozpisu krajských soutěží o další podmínky, bylo zapotřebí nějakým způsobem evidovat jednotlivá porušení. VV KSSTÚK již dříve zpřesnilo bod 14 týkajících se rozhodčích a v loňském roce upustilo od postihů. Letos se navíc zpřísnil i bod 13 týkající se hlášení výsledků. STK se shodla na stanovisku, že přehlížení častého porušování ustanovení rozpisu již není možné a je třeba donutit oddíly k nápravě.

Sportovně technická komise KSSTÚK se tedy rozhodla vést evidenci plnění těchto bodů a vyhodnocení za 1. polovinu soutěžního ročníku provede do konce prosince. Vymáhání sankcí bude provedeno najednou. STK bude benevolentní při prvním proviněním daného druhu, avšak další již odpuštěny nebudou.

Kvůli náročnosti kontroly plnění rozpisu soutěží bude od 6. kola provádět schvalování výsledků pro soutěže KP2 předseda STK (Pavlík). Potvrzování výsledků a kontrolu v KP1 a divizi bude dále provádět vedoucí soutěží (Žielinský).

(Ne)uvedený vrchní rozhodčí (R)

Vedoucí soutěže vždy porovnává platnost licence u uvedené osoby. Pokud bylo při zadávání zápisu uvedeno jako vrchní rozhodčí jméno osoby bez licence, systém hlásí dohoda. Stejně tak pokud nebyl vůbec vyplněn vrchní rozhodčí.

Čas zadání předběžného výsledku a zadání zápisu (PHV)

Vedoucí soutěží má možnost kontrolovat čas zadání takto:

  • Předběžný výsledek je zapsán v sekci klub > družstva klubu > výsledek u daného družstva. Do kolonek je zaspáno skóre a výsledek je potvrzen modrým tlačítkem “odeslat hlášení”. Následně sám systém v daném čase informuje pomocí emailu vedoucího soutěže. Pokud je však zapsáno skóre a formulář nebyl potvrzen, email nemůže být vygenerován. Opomenutí řádného odeslání hlášení již bylo v některých případech dodatečně řešeno. V opakovaných případech se však již nelze odvolávat na opomenutí.
  • Zadání zápisu – daný čas je evidován v systému – např. zápis z utkání Jirkov A – Štětí A: Zápis vložil: Šístek Pavel 05.10.2019 17:01, Zápis změnil: Šístek Pavel 05.10.2019 18:17, Zápis schválil: Žielinský Tomáš 06.10.2019 17:21

Časy začátku a konce utkání (Z)

Rovněž dochází k případům, kdy je čas zahájení nebo čas ukončení nastaveno na 0:00. I v tomto případě je třeba si dávat pozor na ukliknutí. Pokud byl problém připomínkován vedoucímu, byla provedena oprava. Problém nezadaného času se zdá být banální, hlavně pokud se těchto chyb dopouštěli někteří již v dřívějších sezónách a problém nebyl řešen. Věřte však, že není v silách vedoucího soutěží připomínkovat a opravovat každou odchylku od správného zadání zápisu.

Složité posuzování je pak v situaci, která opakovaně vznikla u prvního a druhého domácího utkání družstva Smolnice A v KP2B. Těžko se dá uvěřit, že utkání pokaždé trvalo téměř 4,5 hodiny a v poznámce k utkání nebyla zjištěna žádná zdržující situace. Hostující družstvo nikdy proti uvedeným údajům nenamítalo. Je tedy jasné, že čas konce utkání byl upraven dle potřeby zadavatele výsledku do systému, což je nepřípustné.

Obdobné případy s uvedením vrchního rozhodčího nebo zapisující osobou s licencí, která v době utkání nebyla přítomna, rovněž nastaly. Jediná možnost kontroly této skutečnosti jsou častější návštěvy komisaře v utkáních.

Prosím ty, kteří nesouhlasí se zněním rozpisu soutěží, aby se aktivně podíleli na diskuzi při konferenci KSSTÚK nebo se vyjadřovali do formuláře hodnocení krajských soutěží, který je pravidelně obesílán na vedoucí družstev po skončení soutěžního ročníku (květen).