Zkratky zobrazované u výsledků

Možná jste si nyní všimli zkratek u některých z výsledků. Zkratky znamenají určitá nedodržení povinností uvedených dle rozpisu soutěží.

PHV – pozdní hlášení výsledku (porušen bod 13 rozpisu krajských soutěží)

Z – nevyplnění důležitých položek zápisu (porušen bod 13 rozpisu krajských soutěží)

R – neuvedení rozhodčího nebo zapisujícího hráče (porušen bod 14 rozpisu krajských soutěží) – I při pokusu o zadání hráče bez licence systém vyhodnocuje položku vrchního rozhodčího jako “dohoda”. Bohužel i tak se jedná o porušení bodu 14 rozpisu krajských soutěží.