Aktualizace směrnice 1/2019 – dodatečné zařazení hráče do žebříčku

Nové znění směrnice (Pravidla pro sestavení žebříčku mužů Ústeckého kraje) lze najít zde: http://usteckypinec.zielinsky.cz/wp-content/uploads/SOUBORY/Sm%C4%9Brnice/1-2019%20-%20Sm%C4%9Brnice%20pro%20tvorbu%20%C5%BEeb%C5%99%C3%AD%C4%8Dku%20KSST%C3%9AK.pdf

Co je nového?

Nově je možno požádat o zařazení hráče do žebříčku v průběhu celé první poloviny dlouhodobé mistrovské soutěže. Stanovená podmínka prokázání výkonnosti tedy již není pouze do 5. kola, ale lze ji splnit nejpozději do 11. kola.