Rozpis a rozlosování krajských soutěží 2019-20

Rozpis mistrovských soutěží, 1. stupně Českého poháru a rozlosování soutěží naleznete zde >> http://usteckypinec.zielinsky.cz/souteze-ksstuk-2019-20/

Změny rozpisu pro nový ročník

  • Družstva musí nahlásit alespoň předběžný výsledek v Registru ČAST nejpozději do 2 hodin po konci utkání – platí ve všech soutěžích. Podmínky pro zadávání celých zápisů zůstávají stejné.
  • Je třeba být důslednější při vyplňování zápisu. Již nelze opomenout vyplnit kolonku vrchního rozhodčího (zapisovatele) a časy zahájení a konce utkání. Hostujícímu družstvu by neměly být lhostejné nepravdivé údaje v zápisu o utkání. Podat podnět k prošetření lze emailem nebo sms.
  • Jsou více rozepsány podmínky pro odklady utkání – nejpozdější termín dohrávek.
  • Nelze odložit utkání z posledních dvou kol základní části.
  • Po odložení kvůli mimořádným situacím (epidemie …) je automaticky stanoven náhradní termín přesně 3 týdny po řádném termínu. Družstva se však mohou dohodnout na dřívější dohrávce.
  • Odklad utkání v KP2 lze pouze po oboustranné dohodě družstev na termínu dohrávky, při vhodném důvodu odkladu a nejpozději do 7 dnů po řádného termínu.
  • Upraveny finanční sankce – 100,-Kč za absenci důležitých položek v zápisu o utkání, Porušení předpisů o manipulaci se soupiskami družstev – 600,- Kč, v opakovaných případech u jednoho hráče max. 2000,- Kč.
  • 1. stupeň Českého poháru se dohrává až do určení vítěze – tj. i 4. kolo.