Pokyny pro přihlašování do soutěží, evidenční poplatky pro ročník 2019-20

Žádáme všechny oddíly, aby veškeré své platby za uvedené poplatky posílaly na účet KSSTÚK až od 1.6.2019!
Děkujeme za pochopení.

Přihlášky a startovné

Prosíme všechny oddíly, aby svá družstva s právem účasti (práva účasti v soutěžích KSSTÚK 2019-20) přihlašovaly do krajských soutěží 2019-20 v termínu do 16.6.2019 výhradně přes Registr ČAST. V přihlášce je nutné vyplnit i nepovinná pole “Hrací den a hodina” a případně “Požadavky k STK”. V termínu přihlášek (16.6.2019) je současně povinnost pro oddíly uhradit startovné za přihlášené družstvo na účet KSST ÚK 203755243/0600 a to ve výši – Divize – 1.000,- , KP1 – 800,- a KP2 – 600,- Kč. Prosím všechny oddíly,aby dodržely při platbě startovného formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-07 (34xxxxxx07)

Evidenční seznamy a poplatky

Dle SŘ oddíly vytvoří evidenční seznamy v termínu do 15.6.2019. Ve stejném termínu oddíly uhradí evidenční poplatky za své členy ve výši – 300,- Kč za dospělého, 150,- Kč za mládež a 30,- Kč za ostatního člena. Oddíly s družstvem v ligových soutěžích uhradí evidenční poplatky za své členy na účet KSST ÚK (nikoliv už tedy na účet ČAST). Ostatní oddíly s účastí družstva nejvýše v krajské soutěži (vyjma Českého poháru) uhradí evidenční poplatky jako v uplynulé sezóně – také na účet KSST ÚK. Prosím všechny oddíly,aby dodržely při platbě evidenčních poplatků formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-01 (34xxxxxx01).

Žádosti o převod místa v soutěži nebo přechod družstva (dle SŘ čl.313)

… mohou oddíly zasílat nejpozději do 16.6.2019 ,současně uhradí poplatek na účet KSST ÚK ve výši 1.000,- Kč za každý převod místa v soutěži (v.s. platby – poslední dvojčíslí-17).

Dotazník – pouze pro přihlášená družstva v daných soutěžích

Formulář prosím vyplňte zde: https://forms.gle/KxuGNHUYhTuosgSZA
Aktuální přehled hlasování: zde. Statistiky z loňského hlasování: zde.