Hodnocení soutěží 2018/19

Formulář hodnocení soutěží naleznete na této stránce: http://usteckypinec.zielinsky.cz/hodnoceni-soutezi-201819/

Hodnocení je třeba vyplnit do 1.6.2019. Případné nevyplnění hodnocení bude postihováno dle rozpisu kraj.soutěží 2018/19 – pokutou 100,- Kč.

Pokyny pro přihlašování družstev do krajských soutěží nového ročníku 2019/20 budou vydány na přelomu květen/červen.