Propozice – krajský přebor jednotlivců 2019

Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, z.s. vypisuje

Přebor Ústeckého kraje ve stolním tenisu mužů a žen na rok 2019

Datum konání: 19. ledna 2019

Místo konání: Litoměřice, herna stolního tenisu v areálu Gymnázia

Jmenovité přihlášky zašlou RSST nejpozději do 16.1.2019 na adresu vrchního rozhodčího – vladimirzajicek@tiscali.cz. Kromě přidělené kvóty náhradníků, uvedou i ostatní RSST 1-2 náhradníky. V případě nenaplnění kvót v termínu uzávěrky přihlášek, doplní KSST celkový počet z náhradníků, popř. udělí divoké karty.
Pokud okresy nenaplní přidělené kvóty, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli do 16.1.2019. Jinak bude udělena pořádková pokuta.

Více ke kvótám v propozicích: KP muži a ženy jedn. 2019_propozice