Pokyny pro zadávání soupisek krajských soutěží 2018-19

Oddíly zadají do 2.9.2018 soupisky svých družstev v krajských soutěžích 2018-19 v Registru ČAST. Při schvalování soupisek nebude vyžadováno potvrzení nižším svazem (regionálním), zadané soupisky bude schvalovat přímo STK KSST ÚK. Sestavování soupisek se řídí SŘ.

Připomínáme mimo jiné pravidlo o zadávání ” nezařazených hráčů ” pouze na jednu soupisku. Nezařazeným je ten hráč, který není uveden na žádném žebříčku v ČR. V praxi to znamená pro krajské soutěže mužů, že podmínku zařazeného hráče nebo hráčky na žebříčku splní i ti,kteří jsou uvedeni jen na mládežnických žebříčcích (od celost.až po region.). V případě hráček (dospělé i mládež) bude splněna podmínka jen v případě zařazení na společném žebříčku (např. krajský nebo region. žebříček dospělých, krajský nebo region. žebříček st.a ml.žactva a dorostu). Pokud budou hráčky uvedeny jen na oddělených žebříčcích (žebříček žen nebo dívek), nebude to pro splnění podmínky zařazené hráčky v krajských soutěžích mužů akceptováno. Pro potřeby splnění podmínky nebude brán v úvahu žebříček nejmladšího žactva na jakékoliv úrovni.