Pokyny k přihláškám do krajských soutěží, převodům a evidenčním seznamům

Dobrý den,

posílám  pokyny k zadávání přihlášek do soutěží a úhradě startovného a zadávání evidenčních seznamů a  úhradě evidenčních poplatků na soutěžní ročník 2018-19.

 

  1. Přihlášky a startovné – Prosím všechny oddíly,aby svá družstva přihlašovaly do krajských soutěží 2018-19 v termínu do 22.6.2018 výhradně přes Registr ČAST. Přehled družstev s právem účasti naleznete zde: právo účasti 2018-19 . V přihlášce je nutné vyplnit i nepovinná pole “Hrací den a hodina” a případně “Požadavky k  STK”. V termínu přihlášek (22.6.2018) je současně povinnost pro oddíly uhradit startovné za přihlášené družstvo na účet KSST ÚK 203755243/0600 a to ve výši – Divize – 1.000,- , KP1 – 800,- a KP2 – 600,- Kč. Prosím všechny oddíly,aby dodržely při platbě startovného formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-07 (34xxxxxx07).
  2. Dotazník – Současně s přihláškou vyplní družstva nepovinně dotazník k nadcházejícím soutěžím 2018-19 (nejpozději do 22.6.2018).
    >>>>>>> Odkaz na vyplnění formuláře je zde: https://goo.gl/forms/eiN7bxzc4TCjeWW23  <<<<<<<<<<<<

    Formulář by měl vyplnit oprávněný zástupce družstva (vedoucí družstva) mající právo startovat v nadcházejícím ročníku v soutěžích KSSTÚK. K prosazení změn je zapotřebí minimálně 75% odeslaných návrhů z celkového počtu družstev v dané soutěžní třídě (tj. 9 z 12 nebo 27 z 36). Tzn. pokud pro určitý návrh bude 5 družstev z počtu 9 hlasujících v KP1 (účast v hlasování je 75%,  pro návrh je 55,56%), návrh je prosazen pro danou soutěž.V případě soutěží KP2 se prosazení změny vztahuje na všechny skupiny (tj. 36 družstev). E-mailová adresa je vyžadována jen k potvrzení odeslání hodnocení a nebude dále využívána. E-mailová adresa by měla být shodná s adresou vedoucího družstva.

  3. Evidenční seznamy 2018-19 je již možné zadávat v Registru ČAST. Dle SŘ oddíly vytvoří evidenční seznamy v termínu do 15.6.2018. Ve stejném termínu oddíly uhradí evidenční poplatky za své členy. Na základě změn SŘ po konferenci ČAST se nově platí evidenční poplatky ve výši – 300,- Kč za dospělého, 150,- Kč za mládež a 30,- Kč za ostatního člena. Nově také oddíly s družstvem v ligových soutěžích uhradí evidenční poplatky za své členy na účet KSST ÚK (nikoliv už tedy na účet ČAST). Ostatní oddíly s účastí družstva nejvýše v krajské soutěži (vyjma Českého poháru) uhradí evidenční poplatky jako v uplynulé sezóně – také na účet KSST ÚK. Prosím všechny oddíly,aby dodržely při platbě evidenčních poplatků formát V.S. : první dvojčíslí-34,následuje EČO oddílu-6 číslic a poslední dvojčíslí-01 (34xxxxxx01).

    Poznámka: Při vyplňování evidenčního seznamu se může stát, že u některých hráčů se vám objevuje pouze volba “ostatní” za 30Kč. To je kvůli tomu, že systém registru hlídá platnost fotografie hráče a bude tedy k 15.6.2018 již po platnosti. K tomu je zapotřebí provést aktualizaci fotografie a potom již je možné do evidenčního seznamu osobu zařadit jako hráče za 300Kč nebo 150Kč dle věku.

  4. Žádosti o převod místa v soutěži nebo přechod družstva (dle SŘ čl.313) mohou oddíly zasílat nejpozději do 22.6.2018, současně uhradí poplatek na účet KSST ÚK ve výši 1.000,- Kč za každý převod místa v soutěži pod jiný oddíl (v.s. platby – poslední dvojčíslí-17). Přechod družstva do jiného oddílu nepodléhá poplatku, ale musí být splněny podmínky dle SŘ.

 

komise STK KSSTÚK