Udělení pokuty pro Sever Žatec

Pokuta pro Sever Žatec ve výši 1000,- Kč, za nedostavení se k odloženému utkání divize se Sokolem Filipov. Termín úhrady: 15.04.2018.