Školení rozhodčích licence K

Školení rozhodčích licence K se uskuteční 20.1.2018 v Litoměřicích při KP j. mužů a žen. 8:00 – 9:00 hod. teorie (v klubovně), dále praxe při rozhodování zápasů KP u stolu. Po skončení přeboru vyhodnocení. Absolventi školení obdrží průkaz a mohou působit jako vrchní rozhodčí nebo rozhodčí v soutěžích řízených KSST nebo RSST.

Poplatek za školení 100,- Kč, sebou přezuvky, blok, psací potřeby. Oddíly si mohou účastí svých členů na tomto školení splnit podmínky v oblasti rozhodčích pro soutěžní období 2017-2018.