Rozhodnutí STK – Stížnost / Námitka – Neplatná soupiska KST Libědice “A” v soutěři KP II. sk. A 2017/18

STK KSST ÚK obdržela od oddílu st.tenisu Baník Meziboří (p.Ing. Petr Čtvrtečka) dne 26.11.2017 námitku proti platnosti soupisky družstva KST Libědice A v soutěži KP II. sk.A 2017-18. Na základě dostupných informací rozhodla komise STK KSST ÚK takto:

Námitce oddílu st.tenisu Baník Meziboří proti platnosti soupisky družstva KST Libědice A se nevyhovuje a hráči uvedení na této soupisce tak nastupují oprávněně v souladu se SŘ.

Odůvodnění rozhodnutí: