Přihlašování družstev a evidence hráčů – červen 2017

 

 1. Přihlášky do soutěží KSST oddíly provedou v Registru ČAST.
  • V případě přihlášky do KP2 nutno uvést také hrací den a čas (po-pá od 18:00, so od 10:00 do 16:00)
  • Do požadavků k STK je třeba uvést požadavky na losování.
  • Termín přihlášek: do 30.6.2017
 2. Platba startovného na účet KSST tradičně viz Pokyny v příloze č. 1
  • Divize mužů 1000Kč/družstvo
  • KP1 mužů 800Kč/družstvo
  • KP2 mužů 600Kč/družstvo
  • Divize žen 300Kč/družstvo
  • Český pohár 100Kč/družstvo
 3. Evidenční seznamy oddíl vytvořit v Registru ČAST a uhradit poplatky
  • Oddíly s ligovými družstvy hradí EP republice, oddíly s krajskými družstvy hradí EP kraji
  • Termín do 15.6.2017 (případně prosím zkontaktovat pana Pavlíka)

Práva účasti v soutěžích KSST Ústeckého kraje naleznete zde: Práva účasti v krajských soutěžích

Rozpis soutěží bude vydán nejpozději do konce června 2017. Změny rozpisu naleznete zde: Změny od 2017/18