Změna termínu konference

Vážení přátelé,
vzhledem k situaci, která nastala ohledně rozdělování dotací pro sportovní svazy, zatím nevíme s jakou finanční částkou můžeme počítat a co všechno budeme schopni z rozpočtu hradit. Nejsme schopni předložit konferenci ke schválení rozpočet na období 2017/18, tak jak nám to ukládají stanovy spolku.
VV KSSTÚK se proto rozhodl odložit termín konání konference na září 2017 (původně 15.06.) s tím, že datum bude upřesněno.
Pokud se týká diskuze ohledně návrhu hracího systému divize mužů, je možno pokračovat formou komentářů na stránkách Zpravodaje KSSTÚK Tomáše Žielinského do příští schůze VV, t.j. 8.6.2017.

S pozdravem
Vlastimil Kincl
sekretář KSSTÚK,z.s.