Hodnocení soutěží 2016/17

Na stránce zpravodaje http://usteckypinec.zielinsky.cz/hodnoceni-soutezi-201617/ naleznete formulář hodnocení soutěží. Vyplnění formuláře za jednotlivé družstvo je povinné. Nezasláním hodnocení by byla uložena sankce dle bodu 17.2e Rozpisu soutěží. Hodnotit soutěže mohou kromě vedoucích i ostatní hráči družstev (názory budou rovněž prezentovány). Hodnocení soutěží lze vyplnit nejpozději do 11.6.2017. V případě nehodnocení vedoucím družstva je hodnocení jiným hráčem daného družstva chápáno také jako splnění povinnosti.

Další informace

  • Evidenční poplatky za oddíly se zúčastněnými družstvy v krajských soutěžích v sezóně 2017/18 bude třeba uhradit dle SŘ a to do 15.června!
  • Přihlášky do soutěží i s úhradou startovného oddíly provedou v období 15.6. – 30.6.2017.