Zpráva komise rozhodčích

Oddíly mají možnost zajistit si, v případě potřeby, kvalifikované  rozhodčí licence C, proškolením přes internet, formou  e-learningového kurzu. Termín: 15.05.2017. Po tomto termínu KR vyhodnotí plnění podmínek a případně navrhne udělení pokut.