Rozhodnutí VV KSSTÚK k odvolání oddílu Sever Žatec proti rozhodnutí STK

Na základě odvolání oddílu TJ Sever Žatec proti rozhodnutí STK KSSTÚK ve věci námitky proti výsledku utkání KP 1.třídy ASK Lovosice – TJ Sever Žatec B (10-6) a to z důvodu neregulérního hracího prostoru domácího družstva rozhodl VV KSST ÚK na své pravidelné schůzi dne 18.4.2017 takto:

Odvolání oddílu TJ Sever Žatec se zamítá a VV KSSTÚK tak potvrzuje dřívější rozhodnutí komise STK KSSTÚK, kdy platí výsledek utkání ASK Lovosice – TJ Sever Žatec B  10 – 6.

Odůvodnění:

Oddíl TJ Sever Žatec ve svém odvolání se mimo jiné opírá o čl.323.02 SŘ. a odvolává se na zjištěné rozdíly v rozměrech uváděných ve schvalovacím formuláři hrací místnosti včetně plánku a rozměrech skutečně naměřených. Je pravdou, že rozměr hracího prostoru ve schvalovacím formuláři se vztahuje jen k jednomu stolu, u stolu druhého je jeden rozměr ve skutečnosti opravdu rozdílný (délka jen 8,4m). Tento údaj je však také uveden v plánku hrací místnosti, který je součástí schvalovacího formuláře. Tato skutečnost je také hlavním důvodem, který vedl k výše uvedenému rozhodnutí. VV KSSTÚK tak neshledal zásadní vinu či pochybení oddílu ASK Lovosice v podobě uvádění nepravdivých údajů své hrací místnosti. VV KSSTÚK dále ukládá své komisi STK, aby při schvalování hracích místností v soutěžích řízených KSSTÚK byla nastavena pevná pravidla pro schválení (např. stanovení tolerance v rozměrech, vyžádání plánku se všemi údaji i mimo schvalovací formulář) a v případě nesplnění, podmínit účast takového družstva v soutěži jen se souhlasem ostatních zúčastněných družstev.

Vladimír Zajíček, předseda VV KSSTÚK,z.s.

Vyřizuje:  Vlastimil Kincl, sekretář KSSTÚK,z.s.