Námitka TJ Sever Žatec – rozhodnutí STK KSST ÚK

STK KSST ÚK obdržela dne 14.3.2017 námitku (dle čl.113 SŘ) oddílu TJ Sever Žatec proti  výsledku utkání KP I. třídy ASK Lovosice – TJ Sever Žatec B, které se hrálo dne 12.3.2017 v herně ASK Lovosice s výsledkem 10:6. Oddíl TJ Sever Žatec poukazuje na hrací prostor ASK Lovosice,který “neodpovídá pravidlům stolního tenisu (10 x 5m) a to ani s tolerancí 10% ” a požaduje tak kontumování utkání s výsledkem 0:10 ve prospěch družstva TJ Sever Žatec B. Oddíl ASK Lovosice tuto námitku odmítá a odkazuje se na skutečnost,že tato hrací místnost byla pro krajské soutěže schválena KSST ÚK v Registru ČAST.

Na základě šetření,které STK KSST ÚK provedla se vydává toto rozhodnutí:

Námitce oddílu TJ Sever Žatec a požadavku kontumovaní utkání ASK Lovosice – TJ Sever Žatec B ve prospěch hostujícího družstva se nevyhovuje a výsledek utkání zůstává 10:6.

Odůvodnění rozhodnutí

Oddíl TJ Sever Žatec ve své námitce mimo jiné poukazuje na plánek a formulář schválené hrací místnosti ASK Lovosice ve STISU, kde je uveden rozměr hracího prostoru pro jeden stůl 9,76m x 7,78m, což neodpovídá skutečnosti zjištěné šetřením STK KSST ÚK i samotným družstvem TJ Sever Žatec B. Tento rozdíl v rozměrech hracího prostoru mezi skutečnou délkou a délkou uvedenou ve schvalovacím formuláři se vztahuje  k jednomu ze dvou používaných stolů. U tohoto stolu s menším hracím prostorem je skutečná délka jen 8,4m místo uváděných 9,76m. Tyto údaje – 8,4m x 7,78m pro 1.stůl a 9,76m x 7,78m pro 2.stůl má však oddíl ASK Lovosice uvedeny v plánku, který je zadán ve STISU. Bohužel při vkládání plánku do Registru ČAST dochází ke značné komprimaci souboru a tím se stává plánek nečitelný. Dalším technickým nedostatkem formuláře pro hrací místnost je nemožnost zadat odlišné rozměry u dvou a více stolů. Vzhledem k uvedeným nedostatkům formuláře v Registru ČAST a jelikož STK KSST ÚK neshledala  zpětně v konání ASK Lovosice úmyslné předkládání nepravdivých informací při schvalování  hrací místnosti, rozhodla STK KSST ÚK tak jak je výše uvedeno dle čl. 323.02 SŘ.

Přílohy: Plánek herny ASK Lovosice vložený v Registru ČAST

Lovosice_herna