Zrušení rozhodnutí o sankci za udělené karty

Výkonný výbor KSSTÚK na dnešní schůzi projednal odvolání TTC Roudnice n.L. proti rozhodnutí STK KSSTÚK ve věci udělení pokuty ve výši 500,- Kč (potrestání hráče Václava Brhovského za nevhodné chování během utkání – uděleny 3 ŽK). Jednalo se o utkání 11. kola KP II. C mezi domácím KST Kalich Litoměřice a TTC Roudnice n.L. B.

Původní rozhodnutí STK bylo zrušeno s odvoláním na ustanovení Pravidel stolního tenisu 3.5.2.3a (karty může udělovat pouze rozhodčí delegovaný KSSTÚK).

poučení z článku 338.01 SŘ

Řídící svaz může stanovit, že pro některé nižší třídy soutěže nebudou vrchní rozhodčí delegováni. V takových případech povinnosti vrchního rozhodčího přejímají vedoucí obou družstev, přičemž vlastním řízením průběhu utkání je pověřen vedoucí domácího družstva.