Rozhodčí v KP1 a KP2

VV se zabýval problémem vrchních rozhodčích v KP I.a KP II. Rozhodl, že v těchto soutěžích má pořádající oddíl povinnost zajistit jednoho rozhodčího s licencí. Zatím bude tolerováno, pokud tento rozhodčí nastoupí v utkání jako hráč.