Změna přihlášených družstev v KP2

  • Družstvo Chemička Ústí n/L B se odhlásilo ze soutěže. Tímto se opět snížil počet sestupujících z loňského ročníku. V KP2 se dodatečně přihlásilo družstvo TTC Roudnice D a je zařazeno do skupiny A.
  • Družstvo Slovan Varnsdorf A se odhlásilo ze soutěže. V předstihu došlo k dohodě o převedení soutěže na oddíl Sokolu Terezín. VV souhlasí s převodem soutěže po uzávěrce přihlášek. Oddíl Sokol Terezín uhradí poplatek 1000Kč s doložením formuláře převodu soutěže. Družstvo Sokol Terezín B bude zařazeno do skupiny C.

Odhlášeným družstvům byly prominuty sankce, avšak uhrazené startovné propadá KSST.