Platby evidenčních příspěvků a startovného – červen 2016

Bylo prodlouženo období pro zasílání plateb. Veškeré povinné úhrady proveďte do 30.6.2016. Každý oddíl v registru vytvoří evidenční seznam. Upozorňuji, že úhrady za nové registrace oddíly zasílají regionálním svazům, nikoliv KSST.

  • Startovné v dlouhodobých soutěžích družstev: 600Kč (divize, KP1, KP2), 300Kč (divize žen), 100Kč (Český pohár).
  • Evidenční poplatky: 200Kč (hráč – dospělý), 100Kč (hráč – mládež), 30Kč (ostatní).

Pokyny k úhradám

Startovné a evidenční poplatky zasílejte na účet č. 203755243/0600.

  • variabilní symbol: 34 + EČO oddílu + 02 (evidenční poplatek)
  • variabilní symbol: 34 + EČO oddílu + 07 (startovné)

(EČO oddílu je 6-místné číslo přidělené ČAST, které najdete v Registru ČAST)