Nový článek v SŘ – 330.25

Hráč základu družstva, který neodehrál v 1. polovině základní části alespoň jedno utkání, bude pro zbytek soutěže zařazen na poslední místo na soupisce (poslední místo za hráči, kteří jsou členy oddílu a hráči na hostování – před hráče na střídavý start).

Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení v základní sestavě na dvouhry a dohrání všech svých zápasů v utkání (bez vlastní kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání).

Nový základ družstva vznikne posunutím hráčů na soupisce, příp. je možno využít povolené změny pořadí podle čl. 330.04 nebo 330.10. Hráč přesunutý ze základu družstva, nemůže být doplněn na soupisku žádného dalšího družstva oddílu.

Řídící svaz upozorní na vzniklý stav po odehrání 1. poloviny základní části a zneplatní ve STISu příslušnou soupisku (případně i navazující soupisky). Oddíl je povinen provést změnu soupisek dostatečně předem, před prvním utkáním kteréhokoli družstva, jehož soupisky se tato změna týká.

Poznámka:

  1. Změny povolené v čl. 330.04 a 330.10 se netýkají hráče, který je vyřazován ze základu.
  2. Má-li se posunout do základu hráčka ze soupisky nižšího družstva, která je v oddílu na hostování podle čl. 461.02 (hostování žen), může být toto posunutí provedeno, i když by to jinak nebylo podle čl. 461.02 možné.

—-

Komentář vedoucího soutěží

Červeně zvýrazněný odstavec prakticky zapříčíní novu situaci, která pravděpodobně totálně naruší chod nižších soutěží. Jak jsem uvedl na konferenci 21.6.2016, i kdyby regionální svazy odsouhlasily nedodržování článku, patrně právě regionální soutěže budou ty nejvíce poškozené. KSST bude tento článek rovněž dodržovat!