Výklad článku o převodu soutěží 313.02

  • Existují 2 situace: přechod družstva (čl. 313.01), za který je milně považován převod soutěží a je podmíněn dalšími úkony jako např. přestupy hráčů do nového oddílu, a převod soutěže (viz. tento článek), který je podmíněn zaplacením poplatku podle čl. 314.07 a vyplněním správného formuláře. Připomínáme, že se jedná o vzor ČAST, který je ke stažení. Jedná se o druhou tabulku!
  • Úkon převodu je iniciován oddílem, na který je soutěž převáděna. Tento oddíl uhradí poplatek 1000Kč (při převodu do kraje) nebo 500Kč (při převodu do regionu).
  • Za jednotlivý převod má být uhrazen poplatek + vyplněn formulář s potvrzením obou oddílů. Např. převod vyšší soutěže na oddíl z nižší. Zde nedochází k výměně soutěží! Družstvo původně ve vyšší soutěži pak nemá právo startu v nižší soutěži – pouze v nejnižší regionální.
  • Pokud má dojít k výměně práv soutěží, tj. družstvo původně z vyšší soutěže, jež má startovat v té nižší podle družstva, na které byla převáděna soutěž vyšší, je třeba provést druhý převod, který je taktéž podmíněn vyplněním patřičného formuláře a taktéž uhrazením poplatku.
  • Pokud je převáděna soutěž regionu I. třídy (má-li i nižší soutěže) na původně krajské družstvo, převod vyřizuje nižší svaz a poplatek 500Kč je uhrazen danému RSST.